Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

'Lo Boière' - Hymne van de Katharen.

'Lo Boière' of 'Le Bouvier' in het Frans betekent 'veehoeder' of 'ossenhoeder'.


Nee, de katharen waren geen mystieke sekte, ze waren geen manicheeërs, ze waren niet de bewakers van de graal en ze waren ook niet de voorlopers van de rozenkruisers of de vrijmetselaars.

De katharen (zoals ze zichzelf nooit hebben genoemd) waren christenen, niet meer of niet minder dan dat. Net als hun rooms-katholieke tijdgenoten beriepen ze zich op de bijbel, maar ze interpreteerden de teksten op een andere manier.

De verspreiding van de kathaarse leer bleef niet beperkt tot het zuiden van het huidige Frankrijk. De Champagnestreek, Bourgondië, het Duitse Rijnland, Italië, op al die plaatsen werd de Kerk geconfronteerd met een of andere vorm van het katharisme.

Wil je meer weten over de Katharen... dan hebben we voor u het één en het ander bij mekaar gebracht.

Onder de geel gekleurde linken schuilt telkens een extra woordje uitleg.



Bij de opbouw van deze en alle onderliggende pagina's

(niet de muziek) ivm. de katharen en het katharisme

hebben wij danbaar gebruikt mogen maken

van het werk van het studiecentrum 'Als Catars'

Het ontstaan...


Katharen in de Languedoc...


De katharen en hun (kerk)structuur...


Hun religie...