Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Wandtapijt van Alain Dodier.

Gezien de ketters in de streek van de Languedoc alle kans kregen zich te organiseren, doen ze dat ook.

In 1167 wordt in Saint-Félix-en-Lauragais door hen een 'concilie' gehouden dat wordt voorgezeten door Niquinta (of Nicétas), een belangrijke dignitaris die daarvoor speciaal uit Constantinopel is overgekomen. Het 'concilie' creëert vier nieuwe 'bisdommen'. Naast die van Albi en Frankrijk (Champagne) die reeds bestonden, komen die van Toulouse, Agen, Carcassonne en Lombardije erbij.

Aan het hoofd van elk 'bisdom' staat een bisschop, geassisteerd door een filius major en een filius mino. Als de bisschop sterft wordt hij door zijn filius major opgevolgd en diens plaats wordt ingenomen door de filius minor. Uit de diakens wordt dan een nieuwe filius minor gekozen. Die diakens staan tussen de bisschop en de gewone bons hommes en bonnes femmes.

Die laatsten vormen de basis van de kathaarse hiërarchie. De bons hommes trekken twee aan twee door het land om te prediken en helpen in ruil voor voedsel en onderdak de boeren op het land of de bevolking in de dorpen. De bonnes femmes leven meestal in kleine werkgemeenschappen in steden en dorpen.

Prediking en rituelen zoals het consolament aanvankelijk vrijwel exclusief tot de bevoegdheid van de bisschoppen en eventueel diakens. Maar tijdens de repressie, wanneer de beweging in de clandestiniteit moet gaan, zien we ook de gewone bons hommes en bonnes femmes meer en meer deze taken op zich nemen.